FSH - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
FSH Follikelstimulerande hormon.
Hormon som bildas i hypofysen och som gynnar mognaden av ägg hos kvinnan och sädesceller hos mannen.
Additional comments :


Back