Fetish - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Fetish Något, såsom ett föremål eller en del av kroppen utan sexuell anknytning, som leder till sexuell lust och kan komma att bli nödvändig för sexuell tillfredställelse;
Additional comments :


Back