Fetishtisk transvetism - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Fetishtisk transvetism En form av transvestism där en person blir sexuellt upphetsad av att klä sig i kläder som traditionellt betraktas tillhöra det motsatta könet. Detta i kontrast till icke-fetischistisk transvestism där motivet inte är sexuell upphetsning.
Additional comments :


Back