Nonoxynol-9 - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Nonoxynol-9 En spermiedödande detergent, som ibland förekommer på kondomer, i glidmedel samt i geler och skum för kontraception. Vissa människor är allergiska eller överkänsliga mot nonoxynol-9. Tidigare trodde man att detta ämne minskade risken för överföring av sexuellt överförbara sjukdomar, men studier på senare tid har visat att den irriterande effekt nonoxynol-9 har på slemhinnorna istället ökar risken för överföring av smitta.
Additional comments :


Back