Slida - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Slida Slida eller vagina.
Det rörformade muskulösa organ som sträcker sig från slidöppningen till livmodertappen hos kvinnan, och som penetreras vid vaginalt samlag. Under födseln passerar barnet genom detta organ.
Additional comments :


Back