Sperma - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Sperma Sperma eller sädesvätska

Den vätska som utsöndras vid mannens sädesuttömning.

En sädesuttömning innehåller mellan 50 och 250 miljoner spermier.

Ju längre stimuleringstid före utlösningen, desto fler spermier. Det beror också på upphetsning, hur tät tömning man haft samt hur bra transporten är från testiklarna.
Additional comments :


Back