Spermie - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Spermie Spermie eller spermatozo är den manliga könscellen. Ordet kommer från grekiskans sperma, som betyder "säd" och zoon, som betyder "levande".
Additional comments :


Back