Anorgasmi - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Anorgasmi Även kallad orgastisk dysfunktion. En persons oförmåga att uppnå orgasm. Den kan delas in i primär (uppnår aldrig orgasm), sekundär (har uppnått orgasm tidigare), situationsberoende (uppnår orgasm endast vid speciella tillfällen), koital (uppnår ej orgasm vid samlag) eller slumpmässig (regelbunden men slumpmässig oförmåga att uppnå orgasm).
Additional comments :


Back