Klamydia - Sexikon

Sex och könslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vågat fråga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Klamydia En sexuellt överförbar sjukdom som kan vara symptomfri. Om symptom uppstår kan de omfatta flytningar och klåda. Kan botas med antibiotika.
Additional comments :


Back