Libido - Sexikon

Sex och kŲnslexikon - Allt du velat veta om sex men inte vŚgat frŚga om

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search beginning of word full word and in description

New Definitions
Libido Den psykologiska och känslomässiga energin som härrör från de instinktiva biologiska könsdrifterna, sexuell lust eller manifestationen av könsdriften.
Additional comments :


Back